Novinky

Brno - konzultační dny 18. - 19.1.2020 Hotel Voroněž

17.1.2020

Pro naše zákazníky v Brně a v oblasti Jižní Moravy, jsme připravili možnost osobních konzultací v prostorách Hotelu Voroněž v termínu 18. - 19. 1. 2020. Pro případné zájemce lze telefonicky domluvit i konzultace v jejich provozech. 

Rychlý kontakt

Ing. Michal Stehlík

tel.: +420 736 683 164

e-mail: qualitypartner@seznam.czAudit HACCP

Provádíme vnitřní audity HACCP, které česká legislativa vyžaduje provádět minimálně 1x ročně a to u všech typů potravinářských provozů.

Vnitřní audit je systematické a nezávislé ověřování systému kritických bodů. Audit provádí vyškolený interní auditor jmenovaný ředitelem/jednatelem společnosti.

Za organizaci a zjištění interního auditu odpovídá vedoucí provozovny.

Audit spočívá:

- v kontrole výsledků ověřování systému kritických bodů, zda bylo správně identifikováno nebezpečí
- ve zjišťování, zda byly skutečně určeny kritické body
- ve zjišťování, zda byly správně určeny kritické meze
- v kontrole a vyhodnocení záznamů z měření v kritickém bodě
- v kontrole záznamů o školení pracovníků
- v prohlídce zařízení provozovny a přezkoušení obsluhy.

V závěru auditor konstatuje, do jaké míry je systém funkční, účinný a odpovídá požadavkům platné legislativy.

O provedeném auditu pořídí interní auditor protokol.

Cena vnitřního auditu se pohybuje v rozmezí od 1000,- do 2000,- Kč bez DPH dle velikosti provozovny, čas potřebný k provedení auditu se pohybuje od 4 do 8 hodin.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se