Postup zavedení HACCP

Při zavádění systému HACCP je nutné se předem pečlivě seznámit s danou problematikou prostřednictvím odborné literatury anebo navštívit odborný kurz manažer HACCP. V případě, že provozovatel podniku nemá dostatek času na studium, je výhodné oslovit specializovanou poradenskou firmu, která bude vést celý tým pracovníků k dosažení požadovaného cíle, tedy  vytvoření systému HACCP. Požadovaným cílem je vytvoření dokumentace (u necertifikovaných systémů se jedná o Plán HACCP, sanitační a provozní řád), který je postaven na skutečně probíhajících výrobních či obchodních procesech v podniku, a který obsahuje odborně zpracovanou analýzu rizik (analýza nebezpečí) a z ní vycházející kritické body.  Na základě vyhodnocení kritických bodů je nutné zavést záznamy ze sledování v kritických bodech (záznamy o měření teploty, vlhkosti, zrakové, čichové, hmatové pozorování, atd.). Následujících několik bodů znázorňuje zjednodušený chronologický postup při tvorbě dokumentace a zavádění systému HACCP.

1. Vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti výrobce

2. Specifikace výrobku

3. Ustanovení týmu HACCP

4. Znázornění diagramu výrobního nebo obchodního procesu včetně popisu.

5. Analýza nebezpečí včetně ovládacích opatření v kritických bodech.

6. Stanovení kritických bodů

7. Stanovení kritických mezí

8. Postupy při sledování v kritických bodech, zavedení záznamů.

9. Stanovení nápravných a preventivních opatření.

10. Časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů.

11. Zavedení evidence zdravotních průkazů zaměstnanců, výsledky použitých verifikačních postupů a vnitřních auditů.

Dokumentace se uchovává nejméně 1 rok po ukončení výroby potaviny a záznamy nejméně 1 rok  po ukončení data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti výrobku.

Kontaktujte

Ing. Michal Stehlík

Resslova 977/3

288 02 Nymburk

E: qualitypartner@seznam.cz

T: +420 736 683 164 

Img_20210707_145606

Sdílejte

int(1)

Aktuality

  • Jižní Čechy - poradenství HACCP

    23.7.2023

    Pro nové zájemce i stávající zákazníky v Jižních Čechách, jsme připravili možnost osobních konzultací, interních auditů, školení a odborných poradenských služeb vždy jednou za měsíc dle aktuální poptávky. Dojezdy budou účtovány z centra Tábora dle aktuálního ceníku.