Interní audity HACCP

Interní audity HACCP

Provádíme vnitřní audity HACCP, které česká legislativa vyžaduje provádět minimálně 1x ročně a to u všech typů potravinářských provozů.

Vnitřní audit je systematické a nezávislé ověřování systému kritických bodů. Audit provádí vyškolený interní auditor jmenovaný ředitelem/jednatelem společnosti.

Za organizaci a zjištění interního auditu odpovídá vedoucí provozovny.

Audit spočívá:

- v kontrole výsledků ověřování systému kritických bodů, zda bylo správně identifikováno nebezpečí
- ve zjišťování, zda byly skutečně určeny kritické body
- ve zjišťování, zda byly správně určeny kritické meze
- v kontrole a vyhodnocení záznamů z měření v kritickém bodě
- v kontrole záznamů o školení pracovníků
- v prohlídce zařízení provozovny a přezkoušení obsluhy.

V závěru auditor konstatuje, do jaké míry je systém funkční, účinný a odpovídá požadavkům platné legislativy.

O provedeném auditu pořídí interní auditor protokol, kde jsou navrženy doporučení pro zlepšení systému nebo neshody (odchylky), které musí společnost v následujícím období řešit, aby byl systém HACCP v souladu s legislativou ČR a EU. 

Cena vnitřního auditu se pohybuje v rozmezí od 2500,- do 5000,- Kč bez DPH dle velikosti provozovny, čas potřebný k provedení auditu se pohybuje od 6 do 12 hodin.


 

Kontaktujte

Ing. Michal Stehlík

Resslova 977/3

288 02 Nymburk

E: qualitypartner@seznam.cz

T: +420 736 683 164 

Img_20210707_145606

Sdílejte

int(1)

Aktuality

  • Jižní Čechy - poradenství HACCP

    23.7.2023

    Pro nové zájemce i stávající zákazníky v Jižních Čechách, jsme připravili možnost osobních konzultací, interních auditů, školení a odborných poradenských služeb vždy jednou za měsíc dle aktuální poptávky. Dojezdy budou účtovány z centra Tábora dle aktuálního ceníku.