Novinky

Brno - konzultační dny 18. - 19.1.2020 Hotel Voroněž

17.1.2020

Pro naše zákazníky v Brně a v oblasti Jižní Moravy, jsme připravili možnost osobních konzultací v prostorách Hotelu Voroněž v termínu 18. - 19. 1. 2020. Pro případné zájemce lze telefonicky domluvit i konzultace v jejich provozech. 

Rychlý kontakt

Ing. Michal Stehlík

tel.: +420 736 683 164

e-mail: qualitypartner@seznam.czSVP a SHP

SVP – Správná výrobní praxe znamená:

1) Účinné výrobní procesy

Účinné výrobní procesy představují předem určené a definované zdroje a prostředky ve správném množství, na správném místě a čase ke každé výrobní jednotce podle zpracovaného plánu.

- vhodné řízení a vedení lidí zahrnující účinnou kontrolu jejich práce,

- správné a udržované budovy,

- správné a udržované výrobní a ostatní strojní zařízení,

- správně a pravidelně školený personál,

- odpovídající suroviny, aditiva, pomocné látky,

- vhodný obalový materiál,

- vhodné skladovací prostory,

- vhodné transportní podmínky,

- správně napsané a dodržované pracovní postupy pro všechny činnosti související s výrobou potravin a pokrmů,

- dodržování technologických postupů.

2) Účinná kontrola potravin

Účinná kontrola potravin vyžaduje:

- vedoucí pracovníky s jasně vymezenými odpovědnostmi a pravomocemi,

- dobře vyškolené pracovníky, kteří se podílejí na vypracování specifikací surovin, výrobků, pracovních postupů,

- zabezpečení zdrojů pro kvalifikaci personálu, správný odběr vzorků a provádění vlastních analýz nebo zabezpečení v externí laboratoři,

- kontrolu podmínek výrobních procesů a prostředí výroby,

- rychlou zpětnou vazbu, včetně nápravných opatření,

- aplikaci preventivních opatření.

SHP – Správná hygienická praxe

Správná hygienická praxe je zajištění takových opatření, které zabrání výskytu nebezpečí biologického, zejména patogenních bakterií, plísní, parazitů, dále chemického a fyzikálního nebezpečí v potravinách.

SHP představuje:

- pečování o tělesnou čistotu před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití záchodu, po manipulaci s odpady, jedná se především o důkladné mytí rukou teplou vodou za použití vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku,

- nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě pokrmů a potravin. Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování dle potřeby v průběhu směny.,

-neopouští provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvy,

- vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (kouření, úpravy vlasů a nehtů),

- zajištění péče o ruce, vlasy, nehty na rukou ostříhané nakrátko, nenalakované bez ozdobných předmětů na rukou,

- ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského osobního oděvu na místo k tomu vyčleněné, ukládání občanského a pracovního oděvu odděleně.

SHP dále představuje povinnosti dle následující legislativy:

- §4, §20, §21, §55 - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů

SHP dále zahrnuje:

- vhodné řízení a vedení lidí,

- plány čištění a dezinfekce pro všechny zařízení a prostory,

- vypracované pracovné postupy čištění a dezinfekce a jejich dodržování – základem je mechanická očista,

- pravidelně školený personál,

- dodržování osobní hygieny a hygienického chování na pracovišti,

- účinná dezinfekce a deratizace

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se