Navazující systémy HACCP

Systémy managementu kvality (Quality Management System) dle normy ČSN EN ISO 9001:2009

V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Podstatou tohoto systému je procesní uspořádání všech činností v organizaci, které umožňuje sledování efektivnosti všech částí organizace díky měření výkonnosti procesů. Základním cílem tohoto systému je produkce kvalitního produktu, který by měl docílit maximální spokojenosti zákazníka.

Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001; pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

Systémy managementu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000:2006

Norma ČSN EN ISO 22000:2006 "Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci“ je uzpůsobena pro organizace v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin. Tento systém zahrnuje požadavky normy ISO 9001 spolu s požadavky na systém HACCP.

Za potravinový řetězec jsou považovány veškeré činnosti od zemědělské prvovýroby přes zpracovatelský průmysl, distribuci až konečný prodej potravin či pokrmů. Norma zahrnuje požadavky na zdravotní nezávadnost nejen u výrobců potravin, ale zahrnuje i oblast zemědělské prvovýroby, subdodavatelé, obchodníky, stravovací společnosti či distributory.

 BRC - British Retail Consortium

British Retail Consortium je celosvětově rozšířená norma pro bezpečnost potravin pocházející z Velké Británie. Standardně je požadována pro export potravin do Velké Británie a řady dalších zemí. Tato norma byla na počátku vytvořena pro výrobce vyrábějící pro maloobchodní řetězce privátní značky ve snaze ujištění řetězce o schopnosti výrobce vyrobit výrobek, který bude bezpečný a bude odpovídat všem požadavkům a dohodám se zákazníkem a legislativě tak, aby s ním v budoucnosti neměl obchodník žádné starosti, jelikož dle legislativy Evropské unie mají maloobchodníci a majitelé privátních značek plnou zodpovědnost za kvalitu zboží prodávaného pod těmito značkami.


IFS - International Food Standard

International Food Standard je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin. IFS je vedle BRC schválenou normou GFSI (Global Food Safety Initiative). Standard pochází původem z Německa, dále se k němu přiklonila Francie a Itálie. V českých podmínkách již počet vydaných certifikátů IFS předběhl počet BRC certifikátů. Používá jednotný systém hodnocení pro kvalifikaci a výběr dodavatelů. Pomáhá prodejcům potravin zajistit bezpečnost nabízených produktů a monitoruje úroveň kvality výrobků značkových potravin. Norma byla vyvinuta v Německu maloobchodní federací (HDE-Handelsverband Deutschland), v roce 2004 byla novelizována ve spolupráci s francouzskou maloobchodní federací (FCD - Fédération du Commerce et de la Distribution) a na konci roku 2005 se do tohoto procesu zapojila i italská federace obchodu. Norma je neustále podporována všemi členskými organizacemi německé federace HDE a francouzské obchodní federace FCD, navíc je prosazována i italskými asociacemi Federdistribuzione, ANCC a ANCD.

GMP+  Good Manufacturing Practice – Správná výrobní praxe

Jedná se o systém garantující bezpečnost v krmivovém řetězci. Účelem zásad správné výrobní praxe je poskytnout výrobcům premixů a krmiv s použitím premixů nebo doplňkových krmiv podklad pro zpracování vlastních postupů správné výrobní praxe a jejich zavádění. Důvodem je vydání návrhu Nařízení evropského parlamentu a rady (2003/0071) z 14. 4. 2003 stanovující požadavky na hygienu krmiv. Požadavkem je, že provozy ve kterých bude výroba premixů nebo krmiv obsahující stanovené skupiny nebo druhy doplňkových látek musí být schváleny příslušným správním úřadem.

Kontaktujte

Ing. Michal Stehlík

Resslova 977/3

288 02 Nymburk

E: qualitypartner@seznam.cz

T: +420 736 683 164 

Img_20210707_145606

Sdílejte

int(1)

Aktuality

  • Jižní Čechy - poradenství HACCP

    23.7.2023

    Pro nové zájemce i stávající zákazníky v Jižních Čechách, jsme připravili možnost osobních konzultací, interních auditů, školení a odborných poradenských služeb vždy jednou za měsíc dle aktuální poptávky. Dojezdy budou účtovány z centra Tábora dle aktuálního ceníku.